Vem vill inte njuta av livet? Vem vill inte älska och älskas?

 

· Du får ett bättre, lyckligare och framgångsrikare liv

· Du blir lugn, frimodig och kreativ av asatron

· Mod kan ingjutas i dig av rättvisans gud

 

”Det klasslösa samhällets slutliga triumf över klassamhället!”

PR-publishing presenterar:

Asatron

”i modern tappning”

Detta är något som alla reaktionära krafter fasar för, komprimerad till en fullständigt samhällsförvandlande känslofullhet.

 

Hej, jag heter Percy Rosengren och jag har skrivit den här eboken som ett komplement till eboken ”Sexobjekt”.

Eboken ”Sexobjekt” baserar sig på en föredragsserie jag hållit för både högskolestuderande och vuxengymnasister. I dessa föredrag berörde jag framtidsåskådningen om att ha Asatron som grund för den moderna människan, och då gäller det förstås en Asatro i Modern tappning.

• Vi upplever en nedgång på snart sagt alla områden i samhället idag, utan förankring i en trygg tankestruktur.

• Jag har absolut ingenting emot den demokrati vi har här i Sverige och det här är ett föregångsland på många sätt.

• Men nu stagnerar det och knakar i fogarna på alla sätt. Den trygghet som tidigare generationer kämpade för och lyckades skapa håller sakta på att vittra sönder. Och ändå är det samma partier nu som då, samma fackföreningar nu som då, men det går bakåt.

Vad ska vi göra? Vi måste grundligt förändras, är mitt svar! Vi måste aktivt söka det klasslösa samhället!

Vi behöver Asatron i Modern Tappning!

Vem vill inte ha ett bättre, lyckligare och framgångsrikare liv? Vem vill gå och trampa på denna torftiga jord utan att få ut ett skvatt av vad som naturligt finns inom en? Vem är inte hjärtligt uttröttad på all denna orättvisa och olycka som jämt drabbar oss människor?

När du tänker efter kan du hitta den ena orättvisan efter den andra. Du kan visserligen vara glad att du lever i en demokrati, för i diktaturstaterna är det etter värre.

Men ska du slå dig till ro med det? Har vi det bra som vi har det nu? Man skulle kunna tro att det inte går att utveckla samhället mer än så här, och det här kan vi vara tacksamma för, och vara nöjda med.

Men demokratin utvecklas ENDAST i takt med vad folk själva har utvecklats till. Det går inte att tvinga demokrati och rättvisa på ett folk. Samhällsutvecklingen är egentligen folkets egen utveckling.

I takt med vår egen personliga utveckling utvecklas också vårt samhälle!

Asatron är en rättvise- och jämställdhetsreligion. Eftersom demokratin i vårt land strävar efter allt större rättvisa mellan olika grupper i samhället och det utopiska slutmålet i demokratin är total jämlikhet, så är det ju detsamma som att slutligen nå fram till det klasslösa samhället, UTAN ORÄTTVISOR OCH FÖRTRYCK! Vad vore väl bättre då än att ha Asatron som grund, eftersom den uppstod ur ett KLASSLÖST samhälle.

Eftersom Asatron utvecklades ända sedan jägarstadiet här i Norden, då folk hade ett klasslöst stenålderssamhälle och vår demokrati är långsamt på väg mot ett nytt klasslöst samhälle, är det lämpligt att ta sig en titt på vilken uppfattning forntidens människor hade på sin omgivning.

Asagudarna var en stenåldersstam, upphöjd till gudomlighet. Precis som alla religioner i världen höjer upp sina samhällen till gudomlighet, så höjde man också upp stenålderssamhället till gudomlighet.

I stället för att dyrka en enda gud som har ALL makt, dyrkade man istället en stam av gudar, som var och en var gudomlig på grund av dennes egenskaper.

Oden var rättvisans gud, Tor var modets gud och Freja var kvinnlighetens gud och älskade med manlighetens gud, Frej.

Att se gudomlighet som ett antal goda egenskaper är mer framgångsrikt än att dyrka en gud som är så lynnig som just Bibelns gud. Mer om det finns att läsa i eboken ”Asatron i modern tappning”.

Genom att ta till dig av rättvisan hos Oden, kommer du att växa till som person och vartefter du växer till så kommer alltmer av livets rättvisa dig till godo. Du blir mer positiv, du blir mer kreativ och du kommer att se dig själv utvecklas till en mycket framgångsrik och rättvis människa, och bli omtyckt därefter.

Du blir lugn, frimodig och kreativ av Asatron. Du kan äntligen få känna att du är värd lika mycket som alla andra, och inom dig växer det än allt starkare kraft som kan spränga berg och en ny människa inom dig, ser dagens ljus. Du har fått FRIHETEN ATT UTVECKLAS!

Hur du gör för att utöva Asatron beskrivs i eboken, men du tar till dig Odens rättvisa genom meditativ dyrkan. Du tar till dig jämställdheten mellan könen genom meditativ dyrkan också, för övrigt en mycket angenäm dyrkan. Inget är så angenämt som att dyrka det motsatta könets gud.

Bibeln däremot, skrevs under en tid då folket kring Röda Havet hade behärskats av despotiska och tyranniska härskare i flera tusen år. Och till följd av det så blev det ett tyranniskt klassamhälle som upphöjdes till gudomlighet.

Bibelns gud beskrivs, egentligen bibeln igenom, som en tyrannisk härskare. Många bibeltolkare vill försöka släta över de tyranniska dragen hos denna gud, genom att förklara att det egentligen är ett uttryck för Guds stora kärlek och ”Herrens vägar är outgrundliga”, vilket ska tolkas som att han har en intelligens som är så stor att vi inte fattar varför han är tyrannisk.

Så har alla härskare alltid beskrivits för sitt folk. Oavsett vilka grymheter de än hittat på, så har det varit av en kärlek så stor att folk inte kan förstå den.

Då är Asagudarnas principer lättare att förstå. De är helt enkelt glasklara. Rättvisa är rättvisa. Kan man inte förstå det så är det väl något fel med den rättvisan och då ska den dras inför ting.

Norden var först i historien med att ha tingsplatser för att dryfta problem. Man skulle diskutera i Odens anda om vilket som kunde tänkas vara mest rättvist. På det sättet fick man en rättvisa som faktiskt också kunde förstås av vanligt folk.

Kvinnligt och manligt är gudomligt. Som representant för ditt kön har du den gudomlighet i dig som representeras av den gud som har just ditt köns egenskaper. Asagudarna var gudar just för att de besatt olika egenskaper. Rättvisa, mod, manligt, kvinnligt.

Oden var den gud man hade som husgud på vikingatiden, det är känt. Man har alltså haft Oden i varje hem ända sedan stenåldern. Eftersom Oden skänker rättvisa och kreativitet åt den som tar till sig hans kraft, så är han den enda gud som kan få hedersplatsen.

Tor är modets gud och direkt underställd Oden. Genom att kalla på Oden i din meditation så kommer också Tors kraft till dig när det kan behövas. Varför Tor var underställd Oden, och hur Det kan komma sig bland gudar som är lika stora, förklaras bättre i boken ”Asatron i Modern Tappning”.

Freja är själva naturen. Hon är allt som Asafolket hade omkring sig. De gick och stod i Frejas moderliga famn. Allt de hade att äta, fick de från Freja. De fick skydd från vinterkylan i bostäder, gjorda av material direkt ur Frejas famn, naturen.

Freja förekom i människogestalt som ”sexobjekt” och lärde asafolket att kvinnokönet är gudomligt och att kärlek mellan kvinna och man är skapande och leder till fruktsamhet och avkomma, precis som naturen själv, när den blir befruktad av himlen.

Himlen är av mankön. Han heter Frej och älskar med Freja hela tiden. Frej förekommer också i människogestalt och då som just ”sexobjekt”. På det sättet lär sig Asafolket att alltid se det motsatta könet som något gudomligt och värt att älska och vörda.

Loke är en halvgud och har egenskapen opålitlighet. Han sköter sig aldrig särskilt bra och han tjänar som varnande exempel.

Asatron i modern tappning är skriven för att just vara i Modern Tappning. Alla myter om asagudarna, nedtecknade av Snorre Sturlasson, är utelämnade, just därigenom att de inte kan tjäna som moderna föredömen, samt att de som kunde läsa och skriva på den tiden med största sannolikhet var kristna munkar.

Och vad historien känner om kristna munkar och missionärer när det gäller att förvanska den religion som föregått kristendomen, så är det bara att lämna deras redogörelser där hän. Mer om detta i eboken ”Asatron i Modern Tappning”.

Den största dygden i Asatron är rättvisan! Och just rättvisa är något som alltid fattas i ett klassamhälle. Vi upplever alltid att vanligt folk blir överkörda av pampar och överklassare, medan demokratin ändå strävar efter större rättvisa, men för att uppnå en sant rättvis insikt KRÄVS DET att denna rättvisa också börjar växa inom enskilda individer!

Människor utvecklas främst genom känslor. Trots vårt överlägsna intellekt har vi det gemensamt med de andra djurarterna, att vi reagerar på stimuli och känslorna inför dessa stimuli katalyserar sedan fram tankar.

Det är med andra ord mycket viktigt att vi förankrar våra känslor efter uppbyggliga historier, utan oenighet och splittring. Det är viktigt för vår framtid att ha föredömen som vi kan förstå och ta till oss.

Det går alltså inte att ta till oss historier och sedan säga att jag förmodligen kommer att förstå dem efter det att jag har dött, för då blir jag så mycket intelligentare. Vad får vi ut av dessa historier under vår livstid, är den vitala frågan.

Genom att ta Oden i hågen och med hjälp av meditativa övningar som finns i eboken ”Asatron i Modern Tappning”, kommer du att utvecklas känslomässigt. Du blir lugn och känner frid. Du vill rättvisa och blir därmed respekterad av din omgivning och rättvisa kommer också att tillfalla dig.

Rättvisan kommer att tillfalla dig i form av personlig utveckling och framgång på alla plan. I praktiken innebär detta att du får ett bättre liv, mer kärlek och bättre ekonomisk standard, och du utökar därmed tryggheten i ditt liv och för din avkomma.

Vad är rättvisa?

Rättvisa är att ha förmågan att se vad andra behöver. Rättvisa är att reagera på ett oegennyttigt sätt, att vara den person vars handlingar visar att han är pålitlig och hjälpsam.

På det sättet kommer du att vinna i respekt och hela din omgivning kommer att önska dig välgång. Och när omgivningen vill dig väl så kommer det också att gå dig väl.

Mod kan ingjutas i dig av rättvisans gud. När du tar Oden i hågen så kommer du alltid att också beledsagas av Tor. Oden kallar på Tor när det behövs och du har alltid den tryggheten i Asatron. Pröva detta och sedan vill du aldrig mer se verklig- heten på något annat sätt.

På samma sätt som gjorde vikingarna så framgångsrika i världen och den inre kraft de hade för att kunna bygga upp handelsstationer över hela Europa, på samma sätt kan denna kraft tillfalla dig.

Rövarhistorier om krigiska vikingar under Asatrons tid, är inget annat än just rövarhistorier. Men en del av vikingatiden, den senare tiden, var en kristen tid, och vad som hände då kan inte belastas Oden.

Asatron i Modern Tappning ger dig vägledning om hur du kan bygga upp ditt liv, inspirerat av det klasslösa samhällets perspektiv.

Sett från den synvinkeln där du står idag. Ett orättvist klassamhälle, visserligen demokratiskt, men ändå ett klassamhälle, så är det inte så lätt att blicka framåt och se hur ett kommande klasslöst samhälle skulle kunna se ut.

Tack och lov behöver du inte det, därför att vi redan har haft ett klasslöst samhälle, med ett utarbetat klasslöst synsätt som du kan ta hjälp utav.

Den moderna tappningen av Asatron kommer att bli framtidens synsätt på omgivningen förr eller senare.

Det betyder att vi återgår till forntidens synsätt, men nu tillämpas den på en ny och modern nivå och det mänskliga tänkandet har gjort en dialektisk syntes. Vi blir alltså inte omoderna igen, utan vi tar det goda som fanns på det klasslösa samhällets tid och tillämpar det på det moderna informationssamhället.

Vad vinner Du på det här?

Asatron i modern tappning ger mycket mer än bara flummighet, den ger förklaringar på livet; kvinnligt och manligt är lika stort och kvinnan är definitivt inte bara ett revben av mannen. I Asatron är rättvisan det högsta, därefter naturen som består av både himmel och jord i symbios med varandra. 

 

Den nya tiden är HÄR! Om du tror att en gammal religion från forntiden inte har kraft, så tror du inte att tankar över huvud taget har kraft. Vi påverkas alla av det som kallas ”det kollektivt omedvetna”.  

 

Religionen som härstammar ända från det klasslösa samhället, har äntligen kommit ifatt tankeströmningar från demokratin. Äntligen sammansvetsas det gamla med det nya och en ny - gammal religion spirar i demokratins matjord.  

 

Vi står inför en ny tid och ett nytt livsavgörande. Vi har en demokrati vars syfte är att föra oss till ett framtida klasslöst samhälle, men vi behöver förankra våra känslor i den klasslösa matjord som Asatron står för!  

 

”Asatron i Modern Tappning” presenterar:

• Du får ett bättre, lyckligare och framgångsrikare liv

• Du blir lugn, frimodig och kreativ av Asatron

• Asatron är en rättvise- och jämställdhetsreligion

• Kvinnligt och manligt är gudomligt

• Den största dygden är rättvisan

• Mod kan ingjutas i dig av rättvisans gud

Du har med andra ord funnit en religion som, om du utövar den, kan ge dig allt som du vill att ett framtidssamhälle ska kunna erbjuda sina medborgare.

Du behöver konvertera till Asatron och här har du en alldeles utmärkt handbok i Asatro.

För att ge dig en inblick i vad e-boken Asatron i Modern Tappning handlar om, kan du få läsa ett gratis utdrag ur den genom att klicka på den här länken

 
De orättvisor vi upplever över allt, tär på varenda människas tålamod, och alltfler människor idag brottas med neurotiska problem och försöker lösa dem genom att ta droger, med det resultatet att de blir sämre och söker mentalvård som blir ansträngande för samhällsekonomin, så de skär ner på den.

Du står där ensam, utan hjälp att få, i ett samhälle som idag tenderar att gå bakåt. Och varför går det bakåt? Jo, man har ingen riktig framtidssyn. Man vet inte hur man ska förankra sig emotionellt. Det har inte skapats några andra tankar än dem som framstod ur ett klassamhälle och dessa konserverar man.

Trots den ena högkonjunkturen efter den andra, så stiger arbetslösheten. Ungdomar idag är utbrända redan i 20 -års ålder, på grund av allt högre krav från ett allt kallare samhälle.

NU ÄR DET TID ATT FOLK FÖRÄNDRAR SIN VÄRLDS- ÅSKÅDNING, från klassamhällets världsåskådning till en NY, klasslös världsåskådning.

Bara genom att du själv förändrar din världsåskådning, så kommer du att få så många fördelar av det, både fysiska och psykiska, så det skapar genklang hos alla omkring dig.

Du får det bra, och andra som märker det vill också ha det bra, och på det sättet kommer den moderna världsåskådningen att spridas som ringarna på vattnet!

Du får alltså ett helt nytt liv för 160 kronor!

Klicka på den här länken NU för att köpa eboken "Asatron i Moden Tappning!

  Klicka på länken nu!

Det är väl inte så bråttom med det, tänker du kanske. Jag har väl all tid i världen på mig. Jag kan lika gärna köpa den i morgon, eller när jag får lust!

Det är en förnuftig invändning. Man ska aldrig köpa något i hastigt mod, för det kan man komma att få ångra senare.

Men, det är bara det att sociologiska undersökningar har visat, att om man väntar med något till morgondagen så blir det i regel aldrig gjort. Risken är att du aldrig köper den här eboken och får den nedladdad till din dator och att du missar något väsentligt i ditt liv.

Du hade så gärna velat ha svaren på frågor som gruvat dig en längre tid. Antingen det gäller dig själv privat eller din omgivning. Och här har du missat chansen för att du helt enkelt har glömt bort vad det var som var så viktigt för dig.

Du kan i denna otrygga värld komma att utsättas för alla möjliga slags orättvisor.

Arbetslösheten ökar, och med den kommer nerskärningar. Otryggheten och orättvisorna stiger och det skapar frustration och aggressivitet i samhället.

Och där står du!

Har du den trygghet du behöver idag? Står du på en stabil grund idag? Tror du inte att du möjligen kan få det sämre?

I så fall skulle du ha slutat läsa för länge sedan. Övervinn din tvekan. Det är den första åtgärden du måste göra för att få ett bättre liv.

Se dig själv i den situation du helst skulle vilja vara, och när du tydligt ser den situationen du hellre skulle vilja befinna dig i så är det bara att handla därefter.

Du vill ha ett gott liv!

Du vill ha det bra och du vill att din omgivning också ska ha det bra!

Du vill ha en framtidsåskådning!

Eller?

Alla vill ha det bra. Alla vill nå framgång i sitt liv. Alla vill känna trygghet. Alla vill känna inre frid.

Klicka på den här länken NU för att köpa eboken "Asatron i Moden Tappning!

 

 

Ja, jag vill ha eboken Asatron i Modern Tappning, och den vill jag ha nu!

Percy Rosengren

Jönåker


Om du mot förmodan inte är övertygad om att du ska ha eboken, kan du gå över till PR-publishing , där du kan läsa mer om Asatron och andra eböcker på den webbplatsen.

Där har du eböcker om motivation , och om du intresserar dig för att starta eget, så har du ett antal böcker om det ämnet också, liksom i marknadsföring, så du tjänar på att gå över dit och titta.

PR-PUBLISHING
pr-publishing@hotmail.com

HEM   MOTIVATION   STARTA EGET   MARKNADSFÖRING   LÄNKAR