- Juridiskt beaktande -

 

Författaren har strävat efter att vara så fullständig och komplett som möjligt i skapandet av denna utgåva, oaktat det faktum att det inte kan finnas någon garanti eller att innehållet vid varje givet tillfälle representerar relevans, med tanke på den snabba förändringen i marknadens natur.

Emedan alla försök har gjorts att verifiera den givna informationen i denna publikation så kan inte författaren lastas för tänkbara brister, försummelser eller motsatta tolkningar av bokens innehåll. Om något av innehållet kan kännas förolämpande mot speciella personer, företag och grupper, så är det helt oavsiktligt.

Denna bok är en förnuftsguide med effektiv affärsidé som å andra sidan entreprenören själv får tolka och nödvändigtvis också göra på sitt eget sätt. Liksom i böcker med praktiska råd, som allt annat här i livet så finns det inga garantier på inkomster. Läsaren bör agera endast efter eget omdöme och basera sina handlingar på sina individuella och unika omständigheter.

Det finns inga garantier, vare sig uttryckligt eller underförstått, att någon individ kommer att tjäna pengar eller uppnå önskade resultat genom att använda teknikerna som förklaras i denna bok.

Denna bok är inte avsedd som källa för juridisk- företags- revisions- eller ekonomisk rådgivning. Alla läsare bör söka kompetent rådgivning från myndigheter och andra kompetenta källor i företags- juridisk- revisions områden. Som med alla företags verksamheter finns det en naturlig risk att förlora kapital och/eller andra tillgångar.