Artikel om framgång

Vad som krävs för att bli egen företagare

 

Artikel om framgång-bild1Det krävs flera olika egenskaper för att bli egen företagare. Du behöver kunna ta folk på rätt sätt, dels för att veta hur du ska behandla dina kunder och dels i allmänna relationer med konkurrenter och tänkbara samarbetspartners.

Dels behöver du ha en enastående framgångsvilja som skjuter på dig i stunder när det går trögt och en livsfilosofi som ger dig den där stadgan i personligheten som slutligen garanterar framgång.

Artikel om framgång-bild2Dels behöver du ha en framgångsrik affärsidé som passar dig som hand i handske. Om du har prövat ett par affärsidéer och de kanske inte passar så där precis så ge inte upp. Det finns alltid någon idé som har just din personlighet ingraverad i sig, så leta bara på.

Dels behöver du marknadsföra ditt företag, och det är ett helt litet företag i sig att göra. Det finns så många olika sätt att marknadsföra verksamheten och de flesta sätten måste användas för att framgången ska komma, men att skriva annonser som griper tag i läsaren är oerhört viktigt.

Artikel om framgång-bild3Om vi ska börja med det första först. Din personlighet behöver odlas under hela ditt liv och du behöver utveckla ledaregenskaper!

 

Hur man påverkar folk och vinner över dem

Du kommer aldrig att kunna kontrollera folk, men du kommer att kunna låta folk kunna kontrollera sig själva på sätt som du tjänar på.

Om du talar om för folk vad de ska göra så lyssnar de nog inte utan blir säkert sårade istället. Du måste få folk att göra vad de vill göra, medan du påverkar deras egen självkontroll.

Den här boken visar dig hur du ska bära dig åt med det.

Det finns två sätt att få folk att göra som du vill. Det första, beteendemodifiering, gör att du kan förändra en persons oönskade beteenden genom att använda positiva förstärkningar. Andra metoden att påverka är verklighetsmodifiering. Vi kommer att koncentrera det mesta av vår uppmärksamhet på det. Den här tekniken att påverka är framgångsrik på grund av det sätt du framför din begäran.

I den här boken kommer jag att visa hur du kan få vad som helst. Hemligheten med att få vad du vill är det sätt du gör det på.

ATT VETA VAD FOLK BEHÖVER

Det finns tre huvudmålsättningar folk huvudsakligen söker. Dessa är:

Artikel om framgång-bild4 1. Symboliska belöningar

Artikel om framgång-bild5 2. Materiella vinster

Artikel om framgång-bild6 3. säkerhet

Allt detta är viktigt att hantera, och med lite studier och att se tiden an så kommer du med allra största sannolikhet att behärska ledarskapet oerhört bra. En framgångsrik person är en bra ledare.

Läs mer här

Vad gäller livsfilosofin som ger dig den mentala stadgan och stabiliteten att gå genom eld och vatten för att nå ditt mål så behöver du betänka detta:

 

De rikas hemligheter

Artikel om framgång-bild7 Skulle du vilja genomföra dina målsättningar? Kanske du skulle vilja ha ditt eget företag, utöka dina materiella tillgångar eller få konstnärlig framgång? Det finns inte endast en väg till guldkrukan, utan många människor av olika bakgrund har funnit den.

Antingen du vill följa i de stora finansiärernas spår, de berömda politikernas, eller de dynamiska filmstjärnornas, så finns det ett gemensamt beteendedrag som var och en av dem har följt. Och i många fall har de delat med sig av sina hemligheter så DU KAN FÖLJA DERAS FOTSPÅR.

Artikel om framgång-bild8 ”Om du önskar känna till vägen upp till berget, fråga personen som går den vägen varje dag,” sade antikens visdomsman, Zenrin. Vilket bättre sätt finns det än att fråga dem som har gjort det?

Vilka mål vill du uppnå? Och hur mycket ansträngning är du beredd på? Du kan vilja ha pengar för de extra sakerna i livet, pengar att bygga upp ett samfällt imperium, eller pengar att försörja dig på medan du utövar den fria konsten.

Artikel om framgång-bild9 Kanske du skulle vilja ta risken att starta något nytt i livet. Du kanske vill öppna ditt eget företag, lägga dina energier på en artistisk karriär som skådespelare, eller skörda dina framgångar från dina årliga strävanden med enastående semestrar flera gånger per år.

Vad får dig lycklig? Tillfredsställelsen av framgång tar många former. Inte bara att folk söker ekonomisk trygghet, utan också det urgamla målet om frid i sinnet.

Artikel om framgång-bild10 Oroar du dig? Du kanske bekymrar dig om din hälsa eller familjens välstånd. Du kanske ängslas över stadigt ökande kostnader för utbildning, medicin, eller den ständiga ökningen av levnadskostnaderna.

Det finns vägar ut ur dessa ändlösa cykler av oro, stress och ängslan. Redan nu kan du resa dig ur denna förtvivlans ändlösa strömvirvel av överlevnadskamp för att uppnå de prestationer du drömmer om.

Artikel om framgång-bild11 När du är redo att lägga ner hela din kraft på att förverkliga dina mål, så KOMMER DU ATT LYCKAS.

Läs mer här

Efter att har utvecklat dig mentalt med att bli en bra ledare med ledaregenskaper som får folk att vilja följa dig och när du har en trygg livsfilosofi att vila på så är det dags att du nu skapar det du innerst inne behöver, nämligen:

 

Miljoninkomst

Artikel om framgång-bild12 Det här är ett serviceföretag med prima tillväxtmöjligheter, indikationer på stark stabilitet och marknad över hela landet med växande efterfrågan och en riskfaktor som ligger på medel eller under.

Tillfällig Personaluthyrning är väl anpassat till frånvarande ägarsituationer; krävs ingen erfarenhet eller teknisk kunskap av entreprenören; och har bara minimala utrustningsbehov.

Artikel om framgång-bild13 Nettovinst före skatt för en del etablerade uthyrningsföretag inom den sektorn i USA har rapporterats vara så mycket som 500 000 dollar om året.

Det är skillnad på vanliga privata personaluthyrningsföretag och tillfällig hjälpservice. Personaluthyrningsföretaget är ett ”mäklarkontor” som matchar arbetslösa personer med tillgängliga jobb. Den tillfälliga hjälpservicen anställer folk på sin egen lönelista, skickar ut dem på kontraktjobb och betalar dem i enlighet med den.

Artikel om framgång-bild14 Tillfälliga uthyrningar tar in pengar på arbetsgivarnas personalkostnad. De skickar ut tillfälliga arbetare för 200 kr i timmen och betalar arbetaren 150 kr i timmen.

Alltfler företag är villiga att betala kostnaderna för en kunnig arbetare, som jobbar bara några dagar, än att acceptera bördan av lönekostnaden för en full arbetsvecka, och uppgiften att hitta tillräckligt med arbete för att hålla den personen sysselsatt, för att rättfärdiga hans lön.

Artikel om framgång-bild15 Företag lite varstans, tycker att det är lättare att betala mer för tillfällig arbetskraft än att ha en fast 40-timmars vecka. Det är hemligheten för framgång med den här sortens företag, och något att lägga på minnet när du säljer dina tjänster.

Det framgångsrika ”Tillfällig Hjälpservice” rekryterar så många kunniga och kvalificerade arbetare som möjligt.

Artikel om framgång-bild16 Dessa arbetare skiljer sig från de vanliga jobbsökarna genom att de bara söker tillfälliga arbeten. Det finns ett antal anledningar till att de bara söker jobb från en till fem dagar, eller kanske två till tre veckor, på olika jobbuppdrag.

Dessa människor är idealet för arbetsgivare som behöver hjälp, men inte vill anställa och lära upp folk som heltidsanställda.

(Detta är bara ett exempel på affärsidé som du kan försöka)

Läs mer här

Det är i vilket fall som helst nödvändigt att du marknadsför ditt företag, vilket det än är, och då behöver du veta:

 

Hur du väcker uppseende

Den viktigaste aspekten med varje företag är att sälja produkter eller tjänster. Utan försäljning kan inget företag existera särskilt länge.

Alla försäljningar börjar med någon form av annonsering. För att bygga upp försäljning, måste den här annonseringen bli sedd eller hörd av möjliga köpare, och få dem att reagera på annonseringen, på något sätt.

Förtjänsten för framgången, eller skulden för misslyckandet för så gott som alla annonser, slår tillbaka på annonsen själv. I huvudsak vill annonsskrivaren att prospektet ska göra något av följande:

Artikel om framgång-bild17 a) Besöka affären för att själv se eller bedöma produkten, eller omedelbart skicka efter den annonserade produkten.

Artikel om framgång-bild18 b) Ringa och avtala ett sammanträffande för att få höra hela försäljningspresentationen, eller skicka efter vidare information.

Sensmoralen i varje annons är ganska enkel: Att få läsaren att köpa produkten eller tjänsten. Den annons som får läsaren att bara ta en paus i läsandet, bara för att beundra produkten och helt enkelt tror på vad som är skrivet om produkten - gör inte sitt jobb fullt ut.

Annonsskrivaren måste veta exakt vad han vill att läsaren ska göra, och en annons som inte frambringar det agerandet, är bara bortkastade pengar.

Läs mer här

Kom ihåg att information förändrar ditt liv

HEM   MOTIVATION   STARTA EGET   MARKNADSFÖRING   LÄNKAR

Fler artiklar...

 

Copyright © 2007 PR-publishing. Artikel om framgång.