8 steg till att skapa en enkel affärsplan

 

Din affärsplan är den karta du behöver för en långsiktig framgång.

Har du någonsin varit i den situationen att du på grund av att du saknat en karta har kommit vilse, och förlorat värdefull tid och pengar? I vilket fall som helst kommer samma sak att hända med din affärsverksamhet om du inte planerar dina affärsstrategier.

Varför behöver du en affärsplan?

Därför att det ger dig en klar uppfattning om vart ditt företag är på väg. Alltför många entreprenörer startar bara upp sitt företag utan att göra undersökningar och att ha en tydlig plan.

Oundvikligen upptäcker de snart att de saknar pengar och har ont om tid eller riktiga strategier om hur de ska marknadsföra sin verksamhet.

Här är 8 enkla steg till att skapa din egen affärsplan. (det här betyder inte att det är en fullständig plan, det är bara så att du kan komma igång.)

1. Sätt namn på företaget - skapa ett namn eller omskapa namnet på ditt företag. Integrerar namnet bra med det du säljer? Är det lätt att stava till och komma ihåg? Är det ett namn som kan bli ett varumärke över tid? Här är ett exempel:
http://www.pr-publishing.com/

2. Vision - hur kommer ditt företag att se ut om fem år? Tänk på hur du kan komma att expandera för att inkludera andra branscher eller extra tillgångar.

3. Uppdrag - det här definierar vad ditt företag verkligen gör, vilka aktiviteter det utför och vad som är unikt för det och varför det står ut från sina konkurrenter.

4. Mål och ambitioner - definiera tydligt vad du vill uppnå med ditt företag. Se till att de är mätbara och satta efter specificerade tidsramar. Sätt specifika mål för var och en av dina produkter eller tjänster.

5. Styrkor, svagheter, möjligheter, hot (SSMH) - genom att analysera dessa karaktäristika i din verksamhet så får du en bättre bild av vad som krävs för att överleva, och även att frodas.

Det skulle kunna inkludera sådana faktorer som:

- Ditt företags förändrade verksamhet

- Marknaden som kan förändras på grund av sociala och ekonomiska omständigheter

- Konkurrens som kan skapa nya hot och/eller möjligheter

- Nya tekniker som kan orsaka en förändring av produkter eller din produktion

Att värdera din (SSMH) kommer att hjälpa dig att:

- Bygga vidare på dina styrkor

- Lösa dina svagheter

- Upptäcka möjligheter

- Undvika hot

Genom att göra en sådan analys kommer du lättare att kunna skapa en mer realistisk strategisk handlingsplan.

6. Strategisk handlingsplan - det här är det mest kritiska steget i din affärsplan, därför att utan den så kommer ditt företag inte att kunna förverkligas. Det här bör inkludera dina försäljnings- och marknadsföringsstrategier.

7. Finansiell plan - ett företag kan klara sig utan en finansiell plan, men det är klart bättre att inkludera den. Med en sådan budget så är det troligare att du uppnår dina ambitioner, du kommer att fatta rimligare beslut och du kommer att ha bättre kontroll på ditt kassaflöde.

På alla områden bör ett uttalande om kassaflödet omfatta:

- Kontant och kredit- försäljning som man förväntar under perioden.

- Förväntade kontanta utbetalningar (till exempel utgifter för inköp, löner, löpande räkningar, skatter, oförutsedda utgifter)

- En beskrivning av andra inkommande och utgående kassaflöden med beräkning av kassabalansen.

Detta ger vid handen hur mycket pengar du har tillgång till för att möta dina finansiella plikter.

- Vilka pengar har kommit in och vilka pengar har kommit ut. Kunskapen om detta cykliska kassaflöde hjälper dig att förutse när medel kommer i n och när du måste göra en utbetalning. Detta måste du alltid känna till!

8. Att mäta och värdera - du har skrivit din affärsplan och satt målen i syfte att uppnå dem. Så nu ska du bryta ner dem till mätbara delar och regelbundet kontrollera resultaten. En plan som inte kan mätas är nästan alltid destinerad till misslyckande. Gratulera dig till vad du uppnått och sätt igång med nästa uppgift.

Bestäm dig på förhand vad som kan vara en svår förlust och vilka förluster som är helt oacceptabla.

Om du upptäcker att dina mål är orealistiska, justera dem, men inse att det krävs hårt arbete att uppnå dem, så ge inte upp för lätt.

Slutsats:

Nu när du har en affärsplan, gör den till en del av dig genom att klart känna till den och förstå den. Bygg regelbundet vidare på den och referera till den ofta, så du håller dig kvar på vägen till en vinstgivande företagsamhet.

Ovanstående kan verka lite krångligt bitvis

Men det går att förenkla en hel del förstås.

Du kan ha en pålitlig och duktig revisor som hjälper dig och du kan ta hjälp av en bokföringsfirma!

Då blir det genast enklare, när man kan anlita experter. Men då kostar det därefter!

Men dessa saker är ändå inte svårare än att du kan lära dig dem, med tiden!

Mitt råd till dig är att om du är ovan vid företagsekonomi så är det alltid säkrast, lättast och tryggast att börja i liten skala och sedan växa med uppgiften.

Du kan komma igång nu genast med någon av de affärsidéer som finns på min webbplats. De idéerna är anpassade till att börja i liten skala för att vartefter växa till i storlek i din egen takt!

Eboken ”Bli Din Egen Företagare” är ett bra exempel på hur du kan använda dig av flera olika affärsidéer och på ett mycket enkelt sätt komma igång.

Klicka på den här länken för att läsa vidare:

 

HEM   MOTIVATION   STARTA EGET   MARKNADSFÖRING   LÄNKAR

Fler artiklar...